Anti discriminatie

Student aan bedrijf wil een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Diversiteit is daarbij voor ons een sleutelwoord. Bij onze werving en selectie kijken we naar vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie en zo matchen we kandidaten met vacatures. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol. Wij gaan daarom ook uitdrukkelijk niet in op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.